Όμιλος Εταιρειών
Καραγιώργος - Σιάρκος

.

Όμιλος Εταιρειών Καραγιώργος - Σιάρκος

Η ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εκκοκκιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με νομική μορφή Ο.Ε. και από το 1977 μετατράπηκε σε Α.Ε.

Σήμερα, τα ηνία της εταιρείας έχει αναλάβει η δεύτερη γενιά της οικογένειας Καραγιώργου και η εταιρεία συμμετέχει και σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βάμβακος, στην εμπορία δημητριακών, στην διανομή και εμπορία γεωργικών εφοδίων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει βιομηχανικές μονάδες σε όλους τους κύριους τόπους καλλιέργειας σύσπορου βαμβακιού της Ελλάδος.

Η ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εκκοκκιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με νομική μορφή Ο.Ε. και από το 1977 μετατράπηκε σε Α.Ε.

Σήμερα, τα ηνία της εταιρείας έχει αναλάβει η δεύτερη γενιά της οικογένειας Καραγιώργου και η εταιρεία συμμετέχει και σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βάμβακος, στην εμπορία δημητριακών, στην διανομή και εμπορία γεωργικών εφοδίων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει βιομηχανικές μονάδες σε όλους τους κύριους τόπους καλλιέργειας σύσπορου βαμβακιού της Ελλάδος.

Η ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εκκοκκιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με νομική μορφή Ο.Ε. και από το 1977 μετατράπηκε σε Α.Ε.

Σήμερα, τα ηνία της εταιρείας έχει αναλάβει η δεύτερη γενιά της οικογένειας Καραγιώργου και η εταιρεία συμμετέχει και σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βάμβακος, στην εμπορία δημητριακών, στην διανομή και εμπορία γεωργικών εφοδίων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει βιομηχανικές μονάδες σε όλους τους κύριους τόπους καλλιέργειας σύσπορου βαμβακιού της Ελλάδος.

Η ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εκκοκκιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με νομική μορφή Ο.Ε. και από το 1977 μετατράπηκε σε Α.Ε.

Σήμερα, τα ηνία της εταιρείας έχει αναλάβει η δεύτερη γενιά της οικογένειας Καραγιώργου και η εταιρεία συμμετέχει και σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βάμβακος, στην εμπορία δημητριακών, στην διανομή και εμπορία γεωργικών εφοδίων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει βιομηχανικές μονάδες σε όλους τους κύριους τόπους καλλιέργειας σύσπορου βαμβακιού της Ελλάδος.

Η ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εκκοκκιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με νομική μορφή Ο.Ε. και από το 1977 μετατράπηκε σε Α.Ε.

Σήμερα, τα ηνία της εταιρείας έχει αναλάβει η δεύτερη γενιά της οικογένειας Καραγιώργου και η εταιρεία συμμετέχει και σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βάμβακος, στην εμπορία δημητριακών, στην διανομή και εμπορία γεωργικών εφοδίων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει βιομηχανικές μονάδες σε όλους τους κύριους τόπους καλλιέργειας σύσπορου βαμβακιού της Ελλάδος.